יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
HAC 23-11-17 קובץ Schedule
קובץ general presentation
קובץ Sapir Portal
קובץ Sapir OSAT
תצוגת תיקיית קבצים pictures and videos